" Att göra hållbara offentliga affärer kräver kunskap. Och strategier. Med rätt förutsättningar och stöd blir den offentliga affären en hållbar resa där resurserna nyttjas på bästa sätt "