Håkan

VD, senior konsult

Telefon: +46 70 204 45 93

Epost: hakan@anderbergkonsult.se

Håkan har en bred kommunal/offentlig erfarenhet och har under nästan 15 år arbetat som högre chef och ledare inom både stat och kommun och är väl förtrogen med den offentliga organisationens verklighet. Håkan har under sin tid i offentlig verksamhet framförallt arbetat med strategiskt förändringsarbete riktat mot organisation, inköpsfrågor och målstyrning och har byggt moderna och effektiva inköpsorganisationer i flera av landets kommuner och kommunkoncerner.


Ancy

Konsult

Telefon: +46 76 031 69 71

Epost: ancy@anderbergkonsult.se

Ancy har en bred arbetslivserfarenhet från både den privata och den kommunala sektorn. Ancy har under drygt 15 år arbetat i högre ledningsfunktion i olika verksamheter, och i sin roll som chef och ledare arbetat med att utveckla, effektivisera och optimera övergripande, strategiska processer inom en rad olika verksamhetsområden, exempelvis kansliadministration, avtal/upphandling, verksamhetsplanering, lokal- och fastighetsförsörjning, säkerhet och kommunikation.