Telefon: +46 70 204 45 93

Epost: hakan@anderbergkonsult.se

Företaget ägs och leds av Håkan Anderberg. Håkan har en bred kommunal/offentlig erfarenhet och har under nästan 15 år arbetat som högre chef och ledare inom både stat och kommun och är väl förtrogen med den offentliga organisationens verklighet. Håkan har under sin tid i offentlig verksamhet framförallt arbetat med strategiskt förändringsarbete riktat mot organisation, inköpsfrågor och målstyrning och har byggt moderna och effektiva inköpsorganisationer i flera av landets kommuner och kommunkoncerner.