Upphandling och inköpsfrågor

Vi hjälper offentliga organisationer med att ta fram förfrågningsunderlag med kvalitetssäkrade utvärderingsmodeller. Vi är en erfaren part när det gäller implementering av e-handel eller förändring av organisationens inköpskultur.

För privat sektor erbjuder vi stöd i att finna passande upphandlingsannonser och att bidra till att delar eller hela anbudsprocessen löper smidigt och att anbud är kvalitetssäkrade utifrån de krav som upphandlande myndighet ställer. Naturligtvis är vi även behjälpliga vid en eventuell överprövningsprocess.