Utbildningsinsatser

Vi genomför utbildningar inom ledarskap och medarbetarskap, ledning och styrning samt utvecklar ledningsgrupper. Vi utbildar organisationen inom offentlig upphandling.