Utredningar

Vi har lång erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer och förstår vikten av bra beslutsunderlag inför politiska beslut. Vi genomför olika typer av utredningar, exempelvis beslutsunderlag inför kommunal konkurrensutsättning, organisationsöversyn och införande av styr- och ledningsmodell. Vi granskar organisationens inköpskultur och dess följsamhet till gällande lagstiftning.